Účetnictví a finance

Gundackerová Michaela

Poskytované služby

Poskytované služby

Daňová evidence

Vedení:
- peněžní deník a pokladní deník
- kniha závazků a pohledávek
- karty dlouhodobého i drobného majetku
- daňové odpisy majetku
- záznamní povinnost k DPH
- zpracování Přiznání k DPH
- zpracování Přiznání k silniční dani
- zpracování Přiznání k dani z příjmů pro právnické i fyzické osoby


Účetnictví ( podvojné )

Vedení:
- účetní deník a pokladní deník
- kniha závazků a pohledávek
- karty dlouhodobého i drobného majetku
- daňové odpisy majetku
- účetní odpisy majetku
- záznamní povinnost k DPH
- zpracování Přiznání k DPH
- zpracování účetních výkazů
- zpracování účetní závěrky
- zpracování Přiznání k dani z příjmů pro právnické i fyzické osoby
- podklady potřebné pro zveřejňování do sbírky listin
- zpracování Přiznání k silniční dani


Mzdová a personální agenda

- zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců u zdravotních pojišťoven
a správě sociálního zabezpečení
- zpracování měsíčních mezd
- vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
- zpracování pracovních smluv
- zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
20.01.2008 | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TOPlist
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se